Vilkår og personvern

«Jeg som forelder er innforstått med at vi overlater ansvaret for barna til arrangangørene på leiren. Om jeg vil kan jeg være med barnet og bivåne, eventuelt hjelpe til med, aktivitetene på leiren. Jeg forstår at arrangørene vil gjøre sitt beste for å få barna til å føle seg trygge og komfortable, men også at en av hovedpoengene med leiren er å bli utfordret i friluftsmestringsøvelser (som for eksempel bålfyring, pil og bue, fiske) som noen barn kanskje syns er litt skummelt til å begynne med, men skal føre til mestringsfølelse og økt naturglede. Jeg stoler på at de erfarne arrangørene ser hvert enkelt barns behov eller nivå av gjennomførbarhetsevne og tilpasser aktivitetene så godt de kan dertil.»

På Villmarksleiren vil barna tilbringe all tid under åpen himmel i villmark, dog nærme sti/hyttefelt og bilvei. Det er mange faktorer som spiller inn på barnets motivasjon for deltagelse, som f.eks vær og vind. «Jeg lover som forelder at jeg selv, eller andre familiemedlemmer/representanter, er i nærheten av leiren under Villmarksleirens løp, slik at mitt barn kan hentes om han/hun ønsker å dra hjem.»

Personvern

«Jeg som forelder stoler på at arrangørene ivaretar mine egne personalia, samt barnets personalia, og ikke deler personinformasjon på noen som helst måte. Jeg forstår at arrangørene kan måtte bruke mitt telefonnummer eller epost-adresse for å kontakte meg om det er viktig informasjon før, under eller etter leiren. Utover dette skal ikke mine personalia eller telefonummer/mailadresse brukes til noe slags form for reklame. Jeg plikter til å være tilgjengelig, særlig under leirens løp, og ha mobilen påslått mens leiren blir arrangert.»

Personvern og sosiale medier

Villmarksleir har egen fotograf blant arrangørene og det vil bli tatt bilder og små filmsnutter under gjennomføringen av Villmarksleir. Ved bekreftet plass og betalt deltageravgift samtykker foreldre til at vi kan bruke dette mediamaterialet i markedsføring i ettertid. Vi tar personvern på alvor og må ha beskjed fra foreldre om de ikke ønsker at identiteten/ansiktet til barnet skal vises.

Villmarksleir har sin egen instagram-konto: @villmarksleir .

Her kan man følge arbeidet arrangørene gjør før leiren, lære om naturen og dyrene i nærmiljøet, følge aktivitetene barna gjennomfører underveis i leiren gjennom «instagram-story» og se bilder av barna på leiren i ettertid.

Vår egen villmarksfotograf vil ta bilder i høyoppløselig format som kan kjøpes etter leiren.

Refusjon/kansellering

Villmarksleir budsjetterer ut fra antall påmeldte og gjør innkjøp fortløpende deretter. Vi har derfor ikke mulighet til å refundere deltageravgiften om barnet mot formodning ikke kan møte opp. Om plassen blir erstattet av ny deltager eller vi har venteliste endrer derimot situasjonen seg og vi kan refundere beløpet.

Allergier og spesielle behov

«Jeg som forelder har meldt om alle eventuelle allergier, intoleranser eller spesielle behov for barnet ved påmelding.»

EKSTRA – COVID19 – SMITTEVERNSTILTAK

  • Villmarksleir tar ikke i mot barn på leiren som viser symtomer på Covid19
  • Foreldre som melder seg frivillig til å hjelpe eller vil overvære barna sine på leiren får utdelt signalgrønn vest. Alle iført vest skal følge Villamarksleirs føringer for smittevernstiltak og sørge for at barna/ungdommene også følger disse.
  • Ekstra antibac-stasjoner blir satt ut og det kommer informasjon på eget skriv til foreldrene om hvor disse befinner seg. Foreldrene til deltagerne skal gå gjennom hvor disse stasjonene står og kommunisere viktigheten av at disse blir brukt.
  • Ved ankomst til leir vil det være egne plasser, med god avstand mellom, for deltagernes sekker/private utstyr.
  • Det blir satt opp ekstra telt for deltagerne som skal overnatte på Seniorcampen for å sørge for god avstand mellom deltagerne. Det vil ikke være mulighet for deltagerne på Seniorcampen å bestemme selv hvor de skal sove men de vil bli tildelt plass av arrangørene og må forholde seg til dette.

For nærmere informasjon eller spørsmål til punktene over; kontakt Villmarksleir via mail villmarksleir@gmail.com eller telefonnummer 97040304.